แมลงไทยโกอินเตอร์

ตอบกลับโพส
siri
โพสต์: 293
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 25, 2020 9:57 am

แมลงไทยโกอินเตอร์

โพสต์ โดย siri » ศุกร์ พ.ย. 20, 2020 10:07 am

จาก https://www.facebook.com/environman.th/ ... 3488397076

แมลงไทยโกอินเตอร์ สหภาพยุโรปเพิ่มไทยเป็นประเทศ ส่งออกแมลงเพื่อบริโภค! โปรตีนทางเลือก ลดโลกร้อนเพื่ออนาคตยั่งยืน-มั่งคงอาหาร
.
Novel Foods สหภาพยุโรป เพิ่มรายชื่อประเทศไทย เข้าสู่รายชื่อที่สามารถส่งออกแมลงเพื่อบริโภคโดยมนุษย์ เข้าสหภาพฯ ได้แล้ว
.
แมลงเป็นหนึ่งในโปรตีนทางเลือกที่สามารถช่วยลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดโลกร้อนและช่วยสร้างความยั่งยืนได้ นอกจากนี้ UN ระบุว่า การทำฟาร์มแมลงใช้พื้นที่และทรัพยากรน้ำน้อยกว่าการทำฟาร์มปศุสัตว์ทั่วไปมาก
.
28 ตุลาคมที่ผ่านมา European Union ได้ออก ปรับเปลี่ยนข้อประกาศ โดยเฉพาะเรื่องรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์นม และแมลง เข้าสู่ EU ได้ โดยในข้อบังคับนี้ให้ความสำคัญกับสัตว์ และสินค้าจากประเทศที่สาม ที่สามารถนำเข้ามายัง EU จะต้องอยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับการระบุจากคณะกรรมาธิการเท่านั้น
.
ก่อนหน้านี้ มีเพียงแค่ 3 ประเทศที่ได้รับอนุญาต และระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้คือ แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ และเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการ EU ได้ให้ประเทศไทย ได้รับการบรรจุรายชื่อ และได้รับอนุญาต และสามารถนําาเข้า แมลงเพื่อการบริโภคโดยมนุษย์ เข้าสู่ EU ได้แล้ว
.
ซึ่งในอดีต EU ได้เริ่มอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าดังกล่าว แต่การนําเข้าสินค้าก็ยังคงมีจํานวนไม่มาก เนื่องจากยังคงติดระเบียบของสินค้า อาหาร (Novel Foods) โดยจะสามารถนําเข้าได้ก็ต่อเมื่อผ่านการอนุญาตการระบุชนิดของสินค้าจากสภา EU ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการยืนยันเอกสาร และข้อพิสูจน์จากทางหน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้องได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดั้งเดิมมีการบริโภคอยู่แล้วในประเทศมามากกว่า 25 ปี และไม่มีผลเสียใดๆต่อสุขภาพในทุกกรณี ทั้งนี้
.
ในอดีต แมลงและสินค้าแมลงที่นําเข้ามาในสหภาพฯ และมีการแปรรูปส่วนมากมาจากประเทศแคนนาดา เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด EU ในเรื่องกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน Organic ออแกนิคระดับอุตสาหกรรม ได้อย่างมีระบบ โดยส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานออแกนิค ระดับที่สหภาพยุโรป ให้การรับรอง (DE-ÖKO-006)
.
โดยผลิตภัณฑ์แปรรูป Powder ผงโปรตีนจิ้งหรีด แบบ Organic ก็ยังเป็นท่ีต้องการมากขึ้นมาแรงอย่างมากในยุคนี้ เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกยอดฮิต เนื่องจากจิ้งหรีดช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโญชน์ในลำไส้เพิ่มขึ้น ลดอาการอักเสบของร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแม้จะทานเข้าไปมากก็ตาม
.
หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าแมลงมากขึ้นคือวิกฤตขาดแคลนอาหารที่จะมีมากขึ้นในอนาคต จึงต้องมีนวัตกรรมทดแทน โดยหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมคือ การสกัดโปรตจีนจากแมลง โดยมันขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดอาหารแห่งโปรตีน มีไขมัน คาร์โบไอเดรต ที่สามารถนำมาเป็นอาหารทดแทนได้ด้วย
.
ประเทศไทยมีแมลงอย่างจิ้งหรีดที่เป็นที่ตองการจากทั่วโลก เป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพโตสูง ยังรวมถึงตั๊กแตน หนอน ดักแด้ และด้วงอีกด้วยเช่นกัน โดยเรามีความได้เปรียบในหลากหลายด้านในการผลิต
.
สิ่งที่สำคัญในการส่งออกก็คือ การได้ผ่านมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเช่นการเลี้ยง ผลิต ควบคุม รวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงานอาหารและยาในประเทศนั้นๆ และได้รับการรับรองในระดับสากล
.
Source
1. https://www.ditp.go.th/contents_attach/ ... 659511.pdf
2. https://m.facebook.com/environman.th/po ... 726986520/
3. https://www.scb.co.th/.../insect-export-market.html...
4. https://m.facebook.com/324861724225604/ ... 37022/?d=n
.
ร่มธรรม ขำนุรักษ์

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “เศรษฐกิจ การเงิน การตลาด การลงทุน ธุรกิจ และสตาร์ทอัพ”