ค้นพบ 1215 ผลลัพธ์

โดย siri
อังคาร ก.ค. 27, 2021 9:00 am
บอร์ด: ลิงค์ราชการสำคัญ
หัวข้อ: Inven
ตอบกลับ: 0
แสดง: 18

Inven

โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:56 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: รู้ทันนายจ้าง(ที่คิดไม่ดี)
ตอบกลับ: 4
แสดง: 35

Re: รู้ทันนายจ้าง(ที่คิดไม่ดี)

ลูกจ้างประมาทก็ใช่ว่าจะเลิกจ้างได้เสมอไป เพราะหลักกฎหมายกำหนดว่าประมาทเลินเล่อนั้นต้องเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงด้วย ประมาท คือ มิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งลูกจ้างจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งลูกจ้างอาจใช้ความระมัดระวังนั้นได้แต่มิได้ใช้ความระมัดระวังอย...
โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:54 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: สรุปแนวปฎิบัติการจ้างงานในช่วงการระบาดของโควิด 19 กฏหมายแรงงาน
ตอบกลับ: 6
แสดง: 14

Re: สรุปแนวปฎิบัติการจ้างงานในช่วงการระบาดของโควิด 19 กฏหมายแรงงาน

ล็อกดาวน์ หากรัฐไม่เยียวยา อาจต้องใช้วิธีขอลดค่าจ้าง ลดวันทำงาน ลดเวลาทำงาย ลดสวัสดิการ สับเปลี่ยนตำแหน่ง ต้องรีบคิด จะเอาไง แต่จากประกาศที่ว่า "ให้ทำงานจากที่บ้าน 100 เปอร์เซ็น" ก็พอแปลได้ว่า "รัฐไม่ได้สั่งปิด" (นะ) ยังให้ทำงานอยู่ รวมถึงข้อความอื่นที่พบได้จากการพยายามเลี่ยงถ้อย จึงอาจไม่มีการเยียว...
โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:53 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: รู้ทันนายจ้าง(ที่คิดไม่ดี)
ตอบกลับ: 4
แสดง: 35

Re: รู้ทันนายจ้าง(ที่คิดไม่ดี)

ขอสอบถามเรื่องการปรับตำแหน่งพนักงานลดลง เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เดิม ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส, ผู้อำนวยการ เปลี่ยนแปลงเป็น เป็นผู้อำนวยการ เดิม รองผู้อำนวยการ, ผจก. อาวุโส เปลี่ยนแปลง ผจก. เดิม ผจก.และ รอง ผจก. เปลี่ยนแปลงเป็น จนท.อาวุโส โดยไม่มีการลดเงินเดือน แต่มีการลดหน้าที่และความรับ...
โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:53 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: สรุปแนวปฎิบัติการจ้างงานในช่วงการระบาดของโควิด 19 กฏหมายแรงงาน
ตอบกลับ: 6
แสดง: 14

Re: สรุปแนวปฎิบัติการจ้างงานในช่วงการระบาดของโควิด 19 กฏหมายแรงงาน

เมื่อป่วยโควิดและต้องกักตัว ทำให้ขาดรายได้ นายจ้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ ทบทวนหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการลาป่วยกันก่อนครับ (มาตรา ๓๒) ๑) ลาป่วยได้ ต้องป่วย จะป่วยมากป่วยน้อยก็ลาได้ ขอแค่ร่างกายผิดปกติ ๒) ระยะเวลาในการลาป่วย ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ป่วยกี่วันก็ลาได้ ที่บอกว่าลาได้ปีละ ๓๐ วันนั้นเข้าใจผิ...
โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:52 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: สรุปแนวปฎิบัติการจ้างงานในช่วงการระบาดของโควิด 19 กฏหมายแรงงาน
ตอบกลับ: 6
แสดง: 14

Re: สรุปแนวปฎิบัติการจ้างงานในช่วงการระบาดของโควิด 19 กฏหมายแรงงาน

คำถามฮอตสุด!!!! "กักตัวเพื่อดูอาการ ๑๔ วันได้ค่าจ้างหรือไม่" ประเด็นเรื่องป่วยติดโควิดได้ค่าจ้างหรือไม่ ได้โพสไปแล้วก่อนหน้านี้ ลองเลื่อนลงไปดูครับ โพสนี้ว่าด้วยประเด็นที่ว่า “กักตัวนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่” แบ่งเป็น 2 กรณี 1) หากเข้าหน้าที่รัฐสั่งกักตัว ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงเพราะไกล้ชิดผู้ติด...
โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:49 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: รู้ทันนายจ้าง(ที่คิดไม่ดี)
ตอบกลับ: 4
แสดง: 35

Re: รู้ทันนายจ้าง(ที่คิดไม่ดี)

หากลักษณะงานเป็นแบบเข้ากะ 3 กะ แต่ให้พนักงานเข้ากะเดียวตลอดปี (โดยไม่มีการหมุนเวียนกะ) จะได้หรือไม่ คำตอบ การจัดเวลาทำงานกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้าง(มาตรา 23) ดังนั้น นายจ้างจึงสามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นอำนาจบริหารจัดการโดยทั่วไปของนายจ้าง ซึ่งการประกาศเวลาทำงานจะต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือ...
โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:49 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: รู้ทันนายจ้าง(ที่คิดไม่ดี)
ตอบกลับ: 4
แสดง: 35

Re: รู้ทันนายจ้าง(ที่คิดไม่ดี)

"แม่บ้านร้อง บริษัทขู่ให้ออกหากไม่ฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์" ข่าวช่อง 3 เมื่อเช้านี้น่าคิดว่า "นายจ้างออกระเบียบว่าหากลูกจ้างไม่ไปฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์ให้ออกจากงานได้หรือไม่" ขนาดรัฐบาลยังหาวัคซีนไม่ค่อยได้เลย จนกระทั่งเกิดภาวะขาดวัคซีน และประเด็นการหาวัคซีนมีคุณภาพก็ถูกตั้งคำถามในสังคม แล้วจะนับป...
โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:47 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: ค่าจ้างทำงานล่วงเวลา กม.แรงงาน
ตอบกลับ: 2
แสดง: 7

Re: ค่าจ้างทำงานล่วงเวลา กม.แรงงาน

ลดค่าจ้าง นายจ้างจะทำโดยพลการฝ่ายเดียวไม่ได้ ในช่วงวิกฤตินายจ้างหลายคนเลือกที่จะไม่เลิกจ้าง แต่จะใช้วิธีลดค่าจ้างด้วยการ "ลดค่าใช้จ่าย" เช่น การลดค่าจ้าง แต่ค่าจ้างเป็นสภาพการจ้าง ซึ่งสภาพการจ้างมีหลักว่า "นายจ้างจะเปลี่ยนสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณโดยลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้" เช่น แต่เดิมลูกจ้างได้เงินเ...
โดย siri
จันทร์ ก.ค. 26, 2021 3:46 pm
บอร์ด: กฏหมาย สังคมและชุมชน
หัวข้อ: ลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ นายจ้างก็ยังต้องจ่ายค่าจ้างและเงินอื่น ๆ ที่ค้างอยู่
ตอบกลับ: 2
แสดง: 8

Re: ลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ นายจ้างก็ยังต้องจ่ายค่าจ้างและเงินอื่น ๆ ที่ค้างอยู่

บางทีการถูกเลิกจ้างจากนายจ้างบางคนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจนัก!! วิธีการคำนวณค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยกรณีลูกจ้างที่มีเวลาทำงานไม่แน่นอน "ถ้าค่าจ้างรายวันสูง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากับค่าชดเชยจะสูงตามไปด้วย" นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลจะกำหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างแบบอย่างไรต้องคำนึงเสมอว...

ค้นหาขั้นสูง