เกียจคร้าน ทำงานไม่ตั้งใจจะเลิกจ้างได้หรือไม่

ตอบกลับโพส
siri
โพสต์: 1524
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 25, 2020 9:57 am

เกียจคร้าน ทำงานไม่ตั้งใจจะเลิกจ้างได้หรือไม่

โพสต์ โดย siri » พฤหัสฯ. ก.ย. 30, 2021 7:46 pm

เกียจคร้าน ทำงานไม่ตั้งใจจะออกหนังสือเตือนได้หรือไม่

หลักการง่าย ๆ คือ ทำผิดจึงลงโทษได้ และโทษจะลงด้วยการออกหนังสือเตือนก็ย่อมได้

แต่ปัญหาคือ เกียจคร้าน หรือไม่ตั้งใจทำงาน แอบเล่นโทรศัพท์บ้าง หรือทำงานไม่ดี ไม่ใช่เป็นการทำผิดวินัยในการทำงาน แต่เป็นเรื่องหย่อนสมรรภาพในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม หากแอบไปงีบ หรือไม่ทำงานแต่เล่นโทรศัพท์นาน ๆ แบบนี้ถือว่าละทิ้งหน้าที่ซึ่งเป็นการผิดวินัยได้

เคยมีคดีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยอ้างว่าลูกจ้างทำผิดวินัยตามระเบียบของนายจ้าง ซึ่งกำหนดว่าการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติของลูกจ้างไว้ว่าต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจจริง และอดทน ต้องปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้ลุล่วงไปโดยเร็ว มิได้เสียเวลาล่าช้าเกินกว่าเหตุ

การที่จะถือว่าลูกจ้างฝ่าฝืนตามกฎหมายแรงงานจะต้องได้ความว่าลูกจ้างจงใจฝ่าฝืนและโดยไม่มีเหตุอันสมควร

เมื่อข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่าต่อหน้าหัวหน้างานลูกจ้างก็ทำงาน พอลับหลังก็หยุดทำงาน นั่งเล่นบ้างคุยกันบ้าง ดังนี้ ฟังได้เพียงว่าลูกจ้างนั้นไม่ขยันขันแข็งในการทำงานเท่านั้น ยังไม่พอให้ถือว่าฝ่าฝืนข้อบังตับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งตาม มาตรา 119(4)

เมื่อมีการเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

ข้อสังเกต
1) การไม่ขยันขันแข็งในคดีนี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ แต่หากลูกจ้างตั้งใจไม่ขยันขันแข็ง หรือทำงานให้ช้าลงเพื่อกดดันนายจ้าง หรือตอบโต้นายจ้าง เรียกว่า Slowdown เช่นนี้ อาจถือได้ว่าเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายตามมาตรา 119(2) ซึ่งนายจ้างอาจเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้

2) การแอบเล่น แอบนอนตามคดีนี้เป็นพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นระยะสั้น หากเกิดขึ้นนาน ๆ นายจ้างอาจลงโทษฐานละทิ้งหน้าที่ได้

ที่มา: คำพิพากษาฎีกา 1988/2516

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “กฏหมาย สังคมและชุมชน”