มอบนโยบายได้อย่างไรถึงถูกต้อง

siri
โพสต์: 1766
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ พ.ค. 25, 2020 9:57 am
ติดต่อ:

มอบนโยบายได้อย่างไรถึงถูกต้อง

โพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน โดย siri » เสาร์ ก.พ. 19, 2022 8:41 am

ปุจฉา : คำว่ามอบนโยบาย นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี จะสามารถมอบนโยบายให้ อปท ได้หรือไม่

วิสัชนา: ถ้าเป็นนโยบายส่วนบุคคล ไม่สามารถมอบได้เพราะ อปท. มีนโยบายและแผนงานของตนเอง และมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายตามหลักการกระจายอำนาจ จึงไม่อาจมอบนโยบายส่วนบุคคลได้

แต่ถ้าเป็นนโยบายของรัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. หรือที่ อปท. ต้อง ปฏิบัติตามกฏหมาย สามารถมอบได้ เช่น การจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอำนาจหน้าที่ของ อปท. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ตลอดถึงการให้โอวาท หลักคิดในการทำงานต่างๆ เช่น การอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์การร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานต่างๆต่างหน้าที่ การบอกข้อพึงระวังต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่รัฐและยังเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อปท. จึงเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจบริหาร ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดของอำนาจนี้ โดยรัฐไทยได้วางกลไกในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏหมายจัดตั้ง ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลย่อมสามารถมอบนโยบายในส่วนที่เป็นของรัฐได้ เพราะเป็นการกำกับดูแลให้ อปท. ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

การที่นายอำเภอ ฯ มีหนังสือเชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปรับมอบนโยบายนั้น นายอำเภอไม่อาจมอบนโยบายเป็นอื่นนอกจากนโยบายรัฐ เพื่อความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันในฐานะท้องถิ่นท้องที่เท่านั้น การมอบนโยบายของนายอำเภอ ไม่อาจมอบ นอกเหนือหน้าที่ของท้องถิ่นได้ และไม่อาจใช้ความคิดอ่านของตนเองไปกำหนดนโยบายสาธารณะในส่วนที่เป็นนโยบายของท้องถิ่นโดยแท้ได้ โดยสภาพก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพราะมอบไปก็จะเป็นตัวตลกป่าวๆ

ดังนั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายเขียนชี้ชัดว่า นายอำเภอสามารถเรียกนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมารับมอบนโยบาย ได้ การบริหารราชการแผ่นดิน มีประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่การตีความกฎหมายอาญาที่จะต้องมีกฎหมายชี้ชัดออกไปทุกเรื่อง เพราะหากนายอำเภอมีหนังสือเชิญมารับมอบนโยบายแล้วนายกฯ ไม่มาก็ไม่ได้มีความผิดอะไร อีกอย่างนายอำเภอท่านไปใหม่ท่านคงอยากจะรู้คนรู้งานรู้พื้นที่ จะได้มีความคล่องตัวในการทำงาน จึงใช้ภาษาง่ายๆ ว่ารับมอบนโยบาย คงไม่มีเจตนาไปสั่งนุ่นสั่งนี่หรอกเพราะไปใหม่ใครจะทำแบบนั้น

อย่าคลั่งการกระจายอำนาจจนนำมาจับผิดและวิจารณ์ ทุกเรื่องเพื่อสร้างความนิยมในหมู่มวลแฟนคลับ จนทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่มวลราชการด้วยกัน เพราะทุกคนที่ถูกท่านวิจารณ์มีหน้าที่ทำเพื่อราชการบ้านเมือง เพื่อประชาชนทั้งนั้น ไม่ได้เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง นำหนังสือของท่านนายอำเภอมาวิจารณ์จนทำให้ คนทั่วไปที่อ่านหนังสือน้อยเข้าใจและสำคัญผิดต่อท่านนายอำเภอ และหลักการในการบริหารบ้านเมืองไปมาก

จึงสรุปว่า การมอบนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระทำได้และสามารถใช้ภาษานี้ได้ แต่อยู่ในขอบเขตดังเช่นที่กล่าวมา

มนัส สุวรรณรินทร์
18 กุมภาพันธ์ 2565

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “กฏหมาย สังคมและชุมชน”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 2